Norsif formidler: Praktiseringen av utelukkelseskriteriet for kjernevåpenprouksjon

7. mars kl. 13.30: Etikkrådet inviterer Norsifs medlemmer til seminar om praktiseringen av utelukkelseskriteriet for kjernevåpenproduksjon. De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland sier at fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer kjernevåpen. Hvordan har kriteriet vært operasjonalisert siden 2005, og er avgrensningen av kriteriet rimelig? I 2017 ble det gjennomført en konsulentstudie som bl.a. vurderer Etikkrådets praksis på området siden 2005 og gir anbefalinger for kriterieavgrensning. Konsulentrapporten fra studien vil bli presentert på seminaret. De påmeldte vil få rapporten tilsendt på forhånd. I tillegg vil Etikkrådets nye leverandør av screeningtjene

Siste arrangementer
Arkiv

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993