Rapport om ESG-integrering i selskapsanalyser

Norsif har undersøkt hvordan ESG integreres i selskapsanalyser av norske aksjer. Formålet med undersøkelsen har vært å få en bedre forståelse av hvordan ESG-integrering foregår i praksis, inkludert hvilket informasjonsbehov norske kapitalforvaltere har og hvilke metoder som brukes. Målet med rapporten er at den skal brukes som diskusjonsgrunnlag for å bidra til læring og utveksling av god praksis for å løfte bransjens evne til å integrere ESG i investeringsbeslutninger. Her kan du lese en oppsummering av funnene. Last ned hele rapporten her. (EY for Norsif, Juni 2017)

Årsmøte i Norsif

26. april fra kl 10.00: Norsif avholder årsmøte i DNBs lokaler i Bjørvika Oslo. Innkalling og saksdokumenter sendes til den som er registrert som primær kontaktperson for medlemsbedriftene, men medlemsbedriften velger selv hvem som deltar. Medlemsbedriftene kan være representert ved flere personer. Alle ordinære medlemmer har én stemmerett på årsmøtet. Assosierte medlemmer har møterett, men ikke stemmerett. Påmelding sendes på e-post til ida.aamodt-hansen@vff.no. Med vennlig hilsen Styret i Norsif

Frokostseminar: Financing a sustainable European Economy

25. april fra 8.30-10.00 holdes Frokostseminar i Nordeas lokaler i Essendrops gate 7 i Oslo. Lett frokost serveres fra klokken 08.00. EU-kommisjonens ekspertutvalg på bærekraftig finans (HLEG) la i januar 2018 frem rapporten «Financing a sustainable European Economy» som kommer med anbefalinger til hvordan kapitalflyten i Europa kan styres mot bærekraftige investeringer, og hvordan dette kan støtte overgangen til en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi. Last ned presentasjonene fra seminaret her: Flavia Micilotta, Eurosif Heidi Finskas, KLP Janicke Scheele, DNB Rapportens anbefalinger var utgangspunktet for utviklingen av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som ble offentliggjort de

Åpent seminar: Frokostseminar om ansvarlige investeringer i Bergen

Tirsdag 17. april fra klokken 09.00-11.00 holdes frokostseminar i Sbankens lokaler i Folke Bernadottes vei 38, Fyllingsdalen. Lett frokost serveres fra kl 08.30. Norsif inviterer sine medlemmer og andre som er opptatt av bærekraftig forvaltning til frokostseminar i Bergen. Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Foreningen ble etablert i 2013 og har over 40 medlemmer. Dette seminaret vil presentere noe av det Norsif har arbeidet med siden foreningen ble etablert, samtidig som det vil være en god møteplass for selskapene i Bergen. Seminaret er åpent for alle. Svarfrist: Ti

Siste arrangementer
Arkiv

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993