Norsifs rapport: «ESG Integration in Norwegian Fixed Income»

Norsifs arbeidsgruppe for ESG integrering har i en fersk rapport kartlagt hvordan norske investorer jobber med ansvarlig renteforvaltning. Målet har vært å finne ut hvorfor og hvordan investorer tar hensyn til ESG-risiko innen renteforvaltning, og om det finnes resultater fra akademisk forskning som investorer kan forholde seg til i sine strategier for ansvarlig forvaltning. In English: Norsif’s working committee on ESG-integration has created a guide to ESG in credit management. From the executive summary: «The goal of this report is not to offer a one-size-fits-all solution for ESG investing in the Norwegian fixed income market. Rather, our aim is to understand why and how investors approa

Norsifs rapport om undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet

Norsif har fått gjennomført en oppdatert kartlegging av undervisningstilbudet ved norske universiteter og høyskoler innen ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. I tillegg har vi undersøkt etterspørselen etter slik kompetanse blant arbeidsgivere i finansnæringen. Undersøkelsen viser at det tilbys noe mer relevant undervisning nå enn ved forrige undersøkelse i 2014, men ingen læresteder oppgir å ha en egen studieretning eller egne fag dedikert til temaet. Undersøkelsen viser også at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel på dette området. 90% av Norsifs medlemmer rapporterer om behov for kunnskap om temaet i sitt selskap og behovet har vært økende de siste fem årene. Last

Siste arrangementer
Arkiv

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993