top of page

Norsif formidler: Praktiseringen av utelukkelseskriteriet for kjernevåpenprouksjon

7. mars kl. 13.30: Etikkrådet inviterer Norsifs medlemmer til seminar om praktiseringen av utelukkelseskriteriet for kjernevåpenproduksjon.

De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland sier at fondet ikke skal være investert i selskaper som produserer kjernevåpen. Hvordan har kriteriet vært operasjonalisert siden 2005, og er avgrensningen av kriteriet rimelig?

I 2017 ble det gjennomført en konsulentstudie som bl.a. vurderer Etikkrådets praksis på området siden 2005 og gir anbefalinger for kriterieavgrensning. Konsulentrapporten fra studien vil bli presentert på seminaret. De påmeldte vil få rapporten tilsendt på forhånd. I tillegg vil Etikkrådets nye leverandør av screeningtjenester for bl.a. våpenscreening, ISS-Ethix, redegjøre for systemavgrensninger og analysemetoder i sitt arbeid.

Etter presentasjonene åpnes det for spørsmål og diskusjon.

Program:

13.30 Introduction (Council on Ethics)

13.45 Report: An evaluation of the investment criterion of the Norwegian Government Pension Fund Global as it pertains to nuclear weapons (Stuart Maslen, Accountability Endeavours)

14.15 Screening portfolios for companies involved in nuclear weapons (ISS-Ethix)

14.45 The Council’s practice since 2005 and going forward

15.00 Questions and round-table discussion

16.00 End

Tid: 7. mars 2018, kl. 13.30 Sted: Akersgt. 59 (Bygning R5 i Regjeringskvartalet), Oslo

Påmelding: lodi@etikkradet.no

bottom of page