top of page

Årsmøte i Norsif

26. april fra kl 10.00: Norsif avholder årsmøte i DNBs lokaler i Bjørvika Oslo.

Innkalling og saksdokumenter sendes til den som er registrert som primær kontaktperson for medlemsbedriftene, men medlemsbedriften velger selv hvem som deltar. Medlemsbedriftene kan være representert ved flere personer.

Alle ordinære medlemmer har én stemmerett på årsmøtet. Assosierte medlemmer har møterett, men ikke stemmerett.

Påmelding sendes på e-post til ida.aamodt-hansen@vff.no.

Med vennlig hilsen

Styret i Norsif

bottom of page