top of page

Norsif formidler: Hva er klimarisikoen for norske bedrifter?

21. november: KLP og Norsk Klimastiftelse inviterer til frokostseminar om klimarisiko.

Hvordan kan selskaper kartlegge og rapportere klimarisiko‐faktorene som er relevante? Hva er erfaringene hos selskapene som har kommet lengst med dette arbeidet? Hva er toppledelsens rolle, og hva må styret passe på?

Utslippene øker og klimaendringene akselererer. Med Paris‐avtalen kan vi vente oss en stadig strammere klimapolitikk. Ny teknologi utfordrer eksisterende produkter og forretningsmodeller. Samtidig ser vi at klimaendringer fører til mer ekstremvær, og gjør stor skade.

Summen av dette er klimarisikoen som norske bedrifter i alle næringer nå står overfor, og som må håndteres om man ønsker lønnsomhet og vekst i en verden som på kort tid skal omstilles til et lavutslippssamfunn.

Klimarisiko for norske bedrifter

Tid: Onsdag 21. november kl. 08.00-10.00

Sted: KLP, Dronning Eufemias gate 10.

Påmelding og detaljert program finner du her

bottom of page