top of page

Frokostseminar: Financing a sustainable European Economy

25. april fra 8.30-10.00 holdes Frokostseminar i Nordeas lokaler i Essendrops gate 7 i Oslo. Lett frokost serveres fra klokken 08.00.

EU-kommisjonens ekspertutvalg på bærekraftig finans (HLEG) la i januar 2018 frem rapporten «Financing a sustainable European Economy» som kommer med anbefalinger til hvordan kapitalflyten i Europa kan styres mot bærekraftige investeringer, og hvordan dette kan støtte overgangen til en mer ressurseffektiv og sirkulær økonomi.

Last ned presentasjonene fra seminaret her:

Flavia Micilotta, Eurosif

Heidi Finskas, KLP

Janicke Scheele, DNB

Rapportens anbefalinger var utgangspunktet for utviklingen av EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som ble offentliggjort den 8. mars. Handlingsplanen vil fungere som et veikart, og danner grunnlaget for videre arbeid og tiltak som kan få stor betydning for de europeiske finansmarkedene.

Handlingsplanen foreslår blant annet å etablere en europeisk klassifisering av hva som er «bærekraftige investeringer», og lage en standard for merking av «grønne» finansielle produkt. Rapporten ønsker også å tydeliggjøre hvilke plikter, «fiduciary duties», institusjonelle investorer skal ta hensyn til, og forbedre selskapers rapportering og synliggjøring av ikke-finansiell informasjon.

Påmeldingen er nå stengt

Svarfrist: Onsdag 18.april

Agenda

Presentasjon av rapporten Financing a sustainable European Economy Flavia Micilotta er medlem av EU-kommisjonens ekspertutvalg (HLEG) og executive director i

Eurosif, og vil presentere rapporten.

Kommentarer Janicke Scheele fra DNB Asset Management og Heidi Finskas fra KLP kommenterer rapporten.

Paneldebatt

Moderator: Tom Staavi, Informasjonsdirektør, Finans Norge

Paneldeltagere: Heidi Finskas, Direktør for samfunnsansvar, KLP Janicke Scheele, Head of Responsible Investments, DNB Asset Management Flavia Micilotta, HLEG og Eurosif

Frokostseminar

bottom of page