Workshop for Norsifs medlemmer

February 15, 2019

Litteraturhuset tirsdag 26. februar 2019 kl 14-17

 

 

 

 

Velkommen til workshop for Norsifs medlemmer

 

I år, som i fjor, ønsker vi å invitere til workshop. I år inviterer vi ikke bare de som er med i en av Norsifs komiteer, men utvider til at alle medlemmer kan stille med i utgangspunktet én representant til et halvdags workshop og middag.

 

Når: Tirsdag 26. februar

Tid: kl. 14-17.00 med påfølgende middag (kostnader dekkes av den enkelte)

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

 

Norsif er avhengig av det gode arbeidet som skjer i komiteene. Det er disse aktivitetene som driver foreningen. Norsif har tradisjon for et uformelt og godt samarbeid på tvers av medlemsselskapene, og gjennom dette fellesmøtet ønsker vi å drodle ideer og informere hverandre om arbeidet som er i gang og hva som planlegges.

 

Tentativ agenda:

 

Orientering fra styret

·        Refleksjoner og status for året som gikk

·        Arbeidet for 2019 og strategiske prioriteringer

·        Slik jobber styret

 

Komiteenes arbeid og hva de ønsker å arbeide videre med - og hvorfor? v/ komitéleder, maks 10 minutter presentasjon per gruppe med etterfølgende diskusjon.

·        Arrangement

·        Akademia

·        Eierskapsstyring

·        Kommunikasjon

 

Felles diskusjon om Norsif 2019. Her ønsker styret å ha med følgende temaer:

 

·        Struktur og arbeidsmåter – komiteer for drift, tematiske grupper og faglige

         kontaktpersoner (evt. Opprette en bank med forelesere?)

·        Hvilket ambisjonsnivå skal Norsif legge seg på? Vil vi være mer synlige, lage flere

         rapporter, være høringsinstans? Hva forventer medlemmene?

·        Noe du brenner for som Norsif ikke har gjort/satt i fokus/er gode på? Kom med innspill

         og ideer!

 

På bakgrunn av møtet settes det opp handlingsplan og endelig budsjett som legges frem på årsmøtet 23. april.

 

Påmeldingen er åpen frem til 20. februar.

 

Vel møtt!

Hilsen Norsif

 

Meld deg på her!

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Utvalgt innlegg

Norsif høsten 2020 - save the dates

June 10, 2020

1/1
Please reload

Siste innlegg

November 20, 2019

Please reload

Arkiv
Please reload

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993