top of page

Workshop for Norsifs medlemmer

Litteraturhuset tirsdag 26. februar 2019 kl 14-17

Velkommen til workshop for Norsifs medlemmer

I år, som i fjor, ønsker vi å invitere til workshop. I år inviterer vi ikke bare de som er med i en av Norsifs komiteer, men utvider til at alle medlemmer kan stille med i utgangspunktet én representant til et halvdags workshop og middag.

Når: Tirsdag 26. februar

Tid: kl. 14-17.00 med påfølgende middag (kostnader dekkes av den enkelte)

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Norsif er avhengig av det gode arbeidet som skjer i komiteene. Det er disse aktivitetene som driver foreningen. Norsif har tradisjon for et uformelt og godt samarbeid på tvers av medlemsselskapene, og gjennom dette fellesmøtet ønsker vi å drodle ideer og informere hverandre om arbeidet som er i gang og hva som planlegges.

Tentativ agenda:

Orientering fra styret

· Refleksjoner og status for året som gikk

· Arbeidet for 2019 og strategiske prioriteringer

· Slik jobber styret

Komiteenes arbeid og hva de ønsker å arbeide videre med - og hvorfor? v/ komitéleder, maks 10 minutter presentasjon per gruppe med etterfølgende diskusjon.

· Arrangement

· Akademia

· Eierskapsstyring

· Kommunikasjon

Felles diskusjon om Norsif 2019. Her ønsker styret å ha med følgende temaer:

· Struktur og arbeidsmåter – komiteer for drift, tematiske grupper og faglige

kontaktpersoner (evt. Opprette en bank med forelesere?)

· Hvilket ambisjonsnivå skal Norsif legge seg på? Vil vi være mer synlige, lage flere

rapporter, være høringsinstans? Hva forventer medlemmene?

· Noe du brenner for som Norsif ikke har gjort/satt i fokus/er gode på? Kom med innspill

og ideer!

På bakgrunn av møtet settes det opp handlingsplan og endelig budsjett som legges frem på årsmøtet 23. april.

Påmeldingen er åpen frem til 20. februar.

Vel møtt!

Hilsen Norsif

Meld deg på her!

bottom of page