top of page

Åpent frokostseminar 20. mai 2019 kl 8.30-10.30


Velkommen til frokostseminar på temaet: Hva er beste praksis i ansvarlig kapitalforvaltning?

Gjennomgang og diskusjon av rapporten «Mapping of global Responsible Investment best practices»

Når: Mandag 20.mai

Tid: 8.30–10.30. Lett frokost serveres fra kl. 8.00.

Sted: Danske Capital, Bryggetorget 4, Aker Brygge, Oslo

Ansvarlig kapitalforvaltning - «Responsible Investment»- har utviklet seg radikalt de siste 10 årene. Standarder og verktøy er i endring og det kan være en utfordring for investorer å navigere i et landskap der målskiven for beste praksis er i bevegelse.

I januar 2018 publiserte Finansdepartementet rapporten «Mapping of global responsible investment best practices». Rapporten tar for seg hvordan fond, som Statens Pensjonsfond Utland kan sammenlignes med, organiserer sitt arbeid med ansvarlig kapitalforvaltning, hvilke verktøy og ressurser de bruker, og hva som på bakgrunn av dette kan anses som beste praksis.

Et viktig funn i rapporten er at det ikke finnes én gullstandard for responsible investment (RI). RI kan utøves langs flere akser og det er rom for tilpasning til den enkelte investors kontekst og strategi. Det finnes likevel noen rettesnorer man kan følge og rapporten beskriver 10 byggeklosser som vil understøtte et langsiktig og effektivt RI arbeid.

Norsif inviterer til en gjennomgang og diskusjon av rapporten, ledet av Valborg Lie som er en av hovedforfatterne. I diskusjonen vil det bl.a. bli åpnet for å gå inn på verktøy som kan brukes for å bygge/styrke RI arbeidet internt i en organisasjon.

Frist for påmelding er onsdag 15. mai.

MELD DEG PÅ HER.

bottom of page