top of page

Norsifs årsmøte 23. april kl 10-12 Martin Skancke innleder.


Årsmøte for Norsifs medlemmer med innledning av Martin Skancke om høyaktuelt tema.

Møtet holdes i Nordeas lokaler i Essendrops gate 7 på Majorstua i Oslo.

Invitasjon er sendt ut til hovedkontaktene hos medlemmene, hvert medlem kan være representert av flere personer på årsmøtet. Forslag til saker som skal behandles av årsmøtet sendes til norsif@norsif.org senest 3. april.

Påmelding sendes til norsif@norsif.org

Velkommen!

bottom of page