top of page

Norsif formidler: Kurs i klimarisiko 26. september.

The Governance Group holder kurs i hvordan klimarisiko kan kartlegges, rapporteres og følges opp, torsdag 26. september

Kurset gir en innføring med konkrete eksempler fra bedrifter og praktiske oppgaver for målrettet arbeid målrettet med klimarisiko. Du vil blant annet få vite:

  • Hva kjennetegner god klimarisikostyring?

  • Hvordan rapportere klimarisiko på en måte som er tillitsvekkende?

  • Hvike rapporteringsstandarder kan brukes; TCFD, GRI, CDP?

Klimarisiko topper World Economic Forums rangering av temaer som bekymrer næringslivsledere internasjonalt. EU arbeider med direktiver for å kartlegge sektorene og selskapene som forårsaker klimaendringer – samt hvilke som kan løse utfordringene. Med andre ord: klimarisiko er blitt en faktor som må håndteres. The Governance Group har det siste året bistått flere børsnoterte selskaper innen teknologi, kraftkrevende industri og finans med å forbedre klimarisikoarbeidet.

TID OG STED: torsdag 26.september, Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo

KURSHOLDERE:

Maria Gjølberg, partner i The Governance Group, vil lede kurset og gjennomgå standarder og trender knyttet til selskapers rapportering av klimarisiko. Hun er medforfatter av Hvordan møte klimarisiko? (Norsk klimastiftelse).

Kristian R. Andersen, partner i The Governance Group, vil bidra med konkrete eksempler på hvordan klimarisiko følges opp av virksomheter.

Påmelding på denne lenken – begrenset antall plasser.

Kursavgift: kr 1250 eks.mva. Enkel servering inkludert.

bottom of page