top of page

Frokostseminar - Energiomveltningene: Forsvinner behovet for (norsk) olje og gass?

Tid: Fredag 20. september kl 08.30-10.00 (frokost og mingling fra kl 8)

Sted: DNB i Dronning Eufemias gate 30, Oslo.

Ønsket om en klode i bedre klimabalanse samvirker med stadig billigere sol- og vindkraft. Sammen med billigere energi-lagring og dermed mer konkurransedyktige elbiler står verden foran store energiomveltninger. DNV GL har nylig utgitt sin årlige 'Energy Transition Outlook' der ti ulike regioner er beskrevet med fremtidig energibehov, -produksjon og – handel. Selv om prognosen viser klimagassutslipp langt over det som er ambisjonen i Paris-avtalen, faller verdens oljeforbruk allerede innen fem år.

Dr. Bent Erik Bakken er arkitekten bak den underliggende modellen som brukes av DNV GL i arbeidet. Med nesten tretti år som vitenskapsmann forsvarsbransjen, er han tidvis omtalt som rakettforsker. Han vil presentere analysen, med særlig fokus på endringene i forbruk og produksjon av olje og gass globalt, men med særlig fokus på Europa.

Meld deg på her.

Velkommen!

bottom of page