top of page

Norsif, DNB og UNICEF inviterer til åpent seminar om investeringer og barns rettigheter

(Bilde Brian Sokol)

Bedre investeringer for barns rettigheter

Tidspunkt: Fredag 29. november 2019, kl 08.30 til 10.30 (frokost og registrering fra kl 08.00)

Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo.

20. november fyller FNs Barnekonvensjon 30 år, og i den anledning ønsker UNICEF i samarbeid med Norsif og DNB å sette søkelyset på hvordan investorer og kapitalforvaltere kan integrere et helhetlig barnerettighetsperspektiv inn i arbeidet med ansvarlige investeringer. Barnekonvensjonen er i dag verdens mest tilsluttede menneskerettighetskonvensjon og inkorporert i norsk rett siden 2003. Barnekonvensjonen danner også det juridiske grunnlaget for Prinsipper for barn og næringslivets samfunnsansvar (CRBP) som selskaper verden over har forpliktet seg til. Barn utgjør nesten en tredel av verdens befolkning, og er fremtidige forbrukere, arbeids- og beslutningstakere. Å vurdere den potensielle effekten en investering har på barns rettigheter er derfor avgjørende for å redusere risiko og maksimere framtidig verdi. Likevel kommer ofte barns rettigheter i andre rekke når investorer analyserer selskaper, som ofte skyldes kompleksiteten ved å vurdere selskapers sosiale forhold. Seminaret vil derfor gi innsikt i hvordan UNICEF jobber med å styrke fokus på det sosiale aspektet og hvordan barns rettigheter kan bedre integreres og analyseres i investeringsprosesser.

Agenda

08:00-08:30

Registrering og frokost

08:30-08:40

Velkommen ved DNB og UNICEF Norge

08:40-09:50

UNICEF investor guidance on integrating children’s rights into investment decision making, ved Chris Kip, Child Rights & Business Specialist at UNICEF (holdes på engelsk)

  • Assessing key child rights risks and impacts

  • Implementation and evaluation of family friendly policies

  • Measuring child rights impacts: a look into indicators and metrics

09:50-10:00

Case-studie: NBIM-UNICEF internasjonale nettverk for barns rettigheter i sko- og klesbransjen, ved Caroline Eriksen, bærekraftsanalytiker i NBIM

10:00-10:30

Diskusjon: Hvordan kan finanssektoren i Norge styrke fokus på barns rettigheter i investeringsprosesser, og hvilke samarbeidsområder finnes på tvers av bransjen? ved Jens Aas, rådgiver for bærekraftige investeringer i UNICEF Norge

Påmelding innen 26. november

Meld deg på her.

bottom of page