Kommende aktiviteter i Norsif


Norsif har flere ting på programmet i vår, og det blir en blanding av møter i eierskapsforum, digitale webinarer, seminarer og møter. Følg med - vi legger ut oppdateringer her fortløpende.9. Juni kl 9-10.30 (Frokost fra 8.30) - Frokostmøte på Finansnæringens hus om Impact Investing i samarbeid med Blue Orchard/Schroders - invitasjon er sendt ut.


15-16 juni - IcelandSIF inviterer til Nordisk SIF-møte. Invitasjon er sendt ut, informasjon og påmeldingsmulighet finner dere her.

20. juni - møte i eierskapsforum, under planlegging


23. juni kl 10.30-11.30 - (obs! endret dato) digitalt arrangement sammen med Global Child Forum og NBIM bl.a. med en presentasjon av en nylig etablert database om barns rettigheter - invitasjon blir snart sendt ut.


Ta gjerne kontakt med Norsif på norsif@norsif.org eller ring på 99608940 hvis dere vil spille inn temaer dere mener vi bør jobbe med. Vi trenger også flere medlemmer til arrangementskomitéen, si fra hvis dere vil bidra!


Sekretariatet