Norsif høsten 2020 - en oversikt
Norsif ønsker her å informere medlemmene om noe av det som er planlagt i Norsif før årsskiftet. Oversikten er oppdatert 26. november 2020.


Torsdag 10. desember kl 08.30-10.00 - Norsif og NFF inviterer til webinar om EU Disclosure Regulation (offentliggjøringsforordningen) – og markedsmessige konsekvenser sett fra et kapitalmarkedsperspektiv. Webinaret vil fokusere på hvordan større krav knyttet til investorers opplysninger om bærekraft vil påvirke markedet. Link til webinaret distribueres i forkant til de som er påmeldt. Mer informasjon og påmeldingsmulighet finner dere her.

Arbeidsgruppen som arbeider med en guide/bakgrunnsnotat om klima lanserer sin rapport i januar

Arbeidsgruppen som arbeider med en oppdatering av Norsifs guide om ansvarlige investeringer holder lansering rundt årsskiftet.

Vi vil gjerne ha flere medlemmer inn i Norsifs arbeid. Ta kontakt med Norsif på norsif@norsif.org eller ring på 99608940 så kan du få mer informasjon om våre komiteer og arbeidsgrupper. Det er spesielt vår arrangementskomité som trenger flere medlemmer. Du må ikke ha forhåndskunnskaper eller erfaring for å delta, alle er velkommen!

Vennlig hilsen

Styret og sekretariatet

Siste innlegg

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993