Kommende aktiviteter i Norsif - en oversikt

Norsif ønsker her å informere om hva som skal skje fremover i foreningen. Oversikten er oppdatert 23. juni 2021.


Norsif har nå hatt sitt siste arrangement før sommeren, men vi kommer sterkt tilbake i høst med både medlems-workshop, eierskapsforum og både digitale webinarer og seminarer og møter med fysisk oppmøte.Rapporten som Norsifs arbeidsgruppe om ESG i verdsettelse har laget i samarbeid med NHH og NFF kommer snart i ferdigversjon. Utkastet finner dere under "verktøy" her på nettsiden. Vi arbeider nå med å ferdigstille det ferdige produktet i digitalt format for at den skal gjøres åpent tilgjengelig for alle på nett og bli brukt som pensum i kurs både hos NHH og NFF.

Nå er flere av Norsifs arbeidsgrupper ferdige med sitt arbeid så nå vil vi gjerne at dere spiller inn nye temaer dere synes vi bør jobbe med. Ta kontakt med Norsif på norsif@norsif.org eller ring på 99608940 så kan dere få mer informasjon. Det trengs ikke forhåndskunnskaper eller erfaring for å delta, alle er velkommen!

God sommer!

Styret og sekretariatet

Siste innlegg