Kommende aktiviteter - en oversikt


Norsif ønsker her å informere medlemmene om noe av det som er planlagt i Norsif i vår. Oversikten er oppdatert 19. april 2021.

Arbeidsgruppen som arbeider med en oppdatering av Norsifs guide om ansvarlige investeringer publiserer guiden i april eller mai.


Rapporten som Norsifs arbeidsgruppe om ESG i verdsettelse har laget i samarbeid med NHH og NFF blir ferdigstilt i løpet av kort tid. Utkastet finner dere under "verktøy" her på nettsiden. Vi arbeider nå med å ferdigstille det ferdige produktet i digitalt format for at den skal gjøres åpent tilgjengelig for alle på nett.


Norsifs årsmøte avholdes onsdag 21. april kl 10-12 på Teams. Invitasjon er sendt ut til primærkontaktene og medlemmer kan delta med flere representanter på årsmøtet. Ordinære medlemmer har én stemmerett og assosierte medlemmer har møterett. Påmelding til norsif@norsif.org.


Norsifs eierskapsforum, som er åpent for alle medlemmer, inviterer til digitalt møte torsdag 22. april kl 9-11 på temaet næringslivets ansvar i okkuperte områder. Invitasjon er sendt ut og dette og er et lukket arrangement.


Norsif har formidlet invitasjon til fremleggelse av årsrapport for OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv mandag 26. april kl 9-11.15. Mer informasjon finner dere her.


Norsif inviterer til webinar om ESG i alternative investeringer med fokus på PE og infrastruktur onsdag 19. mai 10-11. Flere av Norsifs medlemmer deltar i panelet og invitasjon blir sendt ut i løpet av kort tid.


Nordic SIF holdes i år av FINSIF. Møtet blir avholdt digitalt 9. juni kl 13-15.

Nå er flere av Norsifs arbeidsgrupper ferdige med sitt arbeid så nå har dere mulighet til å spille inn nye temaer dere synes vi bør jobbe med. Ta kontakt med Norsif på norsif@norsif.org eller ring på 99608940 så kan dere få mer informasjon. Det trengs ikke forhåndskunnskaper eller erfaring for å delta, alle er velkommen!

Vennlig hilsen

Styret og sekretariatet

Siste innlegg

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993