top of page

Årsmøte i Norsif mandag 27. april 2020

Til våre medlemmer:

Årsmøtet i Norsif er flyttet til mandag 27. april 2020. Grunnet dagens situasjonen, med utbrudd av Covid-19, vil det planlagte årsmøtet avholdes uten fysisk oppmøte - via e-mail. Det er i dag, 30. mars, sendt ut innkalling og informasjon om gjennomføringen av møtet til medlemmenes primærkontakter.

Vi har i mars måttet avlyse to planlagte arrangementer. Samtidig vet vi at en rekke av våre medlemmer har svært travle dager med urolige markeder. Vi ser imidlertid nå på å gjennomføre elektroniske arrangementer med fokus på dagens situasjon og mulige konsekvenser for ansvarlige og bærekraftige investeringer i dag og fremover.

Dersom dere har spørsmål eller innspill er det bare å ta kontakt på norsif@norsif.org

Vennlig hilsen

Styret

bottom of page