top of page

Dette frokostseminaret er avlyst grunnet Corona-viruset - ny dato kommer senere.

Forfatteren Frode Elgesem, leder av OECD kontakt punkt Norge og ansatt hos Domstolene ga før jul ut boken "Næringsliv og menneskerettigheter". På dette frokostseminaret blir det en presentasjon av boken fulgt av diskusjon.

Etableringen av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i 2011 er et tidsskille i tenkingen omkring næringslivets menneskerettsansvar. Staten og næringslivet har et felles ansvar, og forventningene om at aktørene i næringslivet skal arbeide aktivt for å forebygge og rette opp menneskerettskrenkelser som virksomheten er knyttet til, er klare og tydelige. Dette gjelder alle bransjer og alle virksomheter – små og store. Vi ser også at stadig flere land vedtar bindende lovgivning inspirert av FNs veiledende prinsipper. Her i Norge diskuterer regjeringen en norsk anti-slaverilov og Etikkinformasjonsutvalget har nylig foreslått en ny lov som blant annet pålegger store virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger på menneskerettsområdet. Å respektere menneskerettigheter innebærer etiske valg for bedriftsledere, eiere og investorer, men kan like godt ses som en del av arbeidet for å beskytte – og øke verdien av – virksomheter og investeringer. Boken «Næringsliv og menneskerettigheter» gir en grundig fremstilling av FNs veiledende prinsipper og utviklingen siden 2011, i tillegg til en innføring om menneskerettigheter. Boken er praktisk lagt opp, og er ment å være et nyttig verktøy i menneskerettsarbeidet i den enkelte virksomhet. Johan H. Andresen vil gi sitt syn på innholdets aktualitet basert på sin erfaring fra Etikkrådet. Tidspunkt: Onsdag 11. mars (frokost og registrering fra kl 08.00) Sted: DNB, Dronning Eufemias gate 30, Oslo. Agenda 08.00 - 08.30 Kaffe og registrering 08.30 - 08.35 Monica Mee innleder og ønsker velkommen 08.35 - 09.15 Frode Elgesem presenterer boken 09.15 - 09.40 Johan H. Andresen kommer med sitt syn basert på hans rolle i Etikkrådet 09.40-10.00 Spørsmål til innlederne og dialog om temaet. Påmelding senest fredag 6. mars - Vi ønsker å være bærekraftige og har derfor bindende påmelding som betyr at dere må si fra i god tid hvis dere ikke kommer. Dette for å unngå matsvinn.

Meld deg på her.

Velkommen!

bottom of page