top of page

Workshop for Norsifs medlemmer onsdag 26. februar kl 14-16.30


Velkommen til workshop om Norsif for Norsifs medlemmer

I år, som i fjor, inviterer Styret til en halvdags workshop og middag. I år inviteres alle på medlemslistene, da vi ønsker bred representasjon og vil møte så mange som mulig.

Når: Onsdag 26. februar 2020

Tid: kl. 14-16.30 med påfølgende middag (middag til selvkost)

Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo

Norsif er avhengig av tilbakemeldinger og engasjement fra medlemmer og det gode arbeidet som skjer i komiteene og arbeidsgruppene. Det er dette som sammen med Styrets arbeid driver foreningen. Norsif har tradisjon for et uformelt og godt samarbeid på tvers av medlemsselskapene, og gjennom dette fellesmøtet ønsker vi å informere hverandre om arbeidet som er i gang, hvordan vi kan fortsette arbeidet til det beste for medlemmene og diskutere veien videre.

Tentativ agenda:

Orientering fra styret

  • Refleksjoner og status for året som gikk

  • Slik jobber styret

  • Medlemsundersøkelsen

  • Planer for 2020 og strategiske prioriteringer

Komiteenes og arbeidsgruppenes arbeid og invitasjon til diskusjon om arbeidet videre

v/ komitéleder, gjerne med innspill/spørsmål og forslag fra de andre komiteene.

(For å få tilstrekkelig tid til diskusjoner får komiteene presentere i maks 3 min, fulgt av diskusjon.)

  • Arrangement

  • Akademia

  • Eierskapsutøvelse

  • Kommunikasjon

  • Norsifs guide til ansvarlige investeringer

  • Klima

Felles diskusjon om Norsif 2020-2021

Meld deg på her. Påmeldingen er åpen frem til 20. februar

Velkommen!

Styret og sekretariatet

bottom of page