top of page

Webinar for Norsifs medlemmer om EUs arbeid med bærekraftig finans


Norsif inviterer medlemmene til webinar på temaet «Hva betyr EUs arbeid med bærekraftig finans for norske investorer?» Vi møtes på Teams onsdag 19. august kl 9-10.30 Bærekraft står høyt på agendaen i EU, og finansmarkedene har en sentral rolle i å bidra til det grønne skiftet. Arbeidet med bærekraftig finans er derfor en prioritet i arbeidet med EUs kapitalmarkedsunion og et sentralt verktøy for å nå EUs nye mål om et kutt i klimagassutslipp på minst 50 prosent innen 2030 og for bærekraftig vekst. EU-kommisjonen lanserte i 2018 en omfattende handlingsplan for bærekraftig finans. Handlingsplanen inneholder en rekke konkrete tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling, herunder en taksonomi for bærekraftige aktiviteter. EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter er et felles klassifiseringssystem som bestemmer hvilke aktiviteter som kan defineres som bærekraftige og som danner grunnlag for en rekke nye reguleringer for kapitaleiere og kapitalforvaltere. Vi ser på hva dette betyr og hvilke krav som stilles til investorer om rapportering.

Agenda

Kl 9.00 Janicke Scheele (DNB Asset Management) Styreleder i Norsif ønsker velkommen.

Kl 9.05 Line Asker er fagdirektør for bærekraftig finans i Finans Norge og følger EUs arbeid med bærekraftig finans tett. I dette webinaret vil hun gå igjennom de mest sentrale forslagene i EU-kommisjonens handlingsplan og relevant regelverksutvikling, og gi oss en oversikt over EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter.

Kl 10.10 Diskusjon og spørsmål. Kl 10.30 Webinaret avsluttes.

Påmeldingen er nå stengt.

Velkommen!

bottom of page