top of page

Møte i Norsifs forum for eierskapsutøvelse


Norsif inviterer medlemmene til det første møtet i Norsifs forum for eierskapsutøvelse. Formålet med forumet er å dele erfaringer og lære av hverandre. Det vil være to møter hvert halvår og alle medlemmer er hjertelig velkomne til å delta.

Agenda

  • Velkommen ved Jeanett Bergan, KLP

  • Presentasjon – Vemund Olsen,

  • Kommentarer fra KLP, Storebrand og spørsmål fra deltakerne

  • Diskusjon om veien videre for eierskapsgruppen

Finanssektoren har de siste årene lagt ned betydelig innsats i å forstå og begrense klimarisiko. Mens det har vært mye fokus på utslipp fra fossile brensler som kull og olje, har det vært mindre oppmerksomhet om utslipp fra tropisk avskoging. Rydding og brenning av skog avgir svimlende mengder klimagasser og reduserer jordas evne til å lagre karbon. Å beskytte og gjenopprette skog og andre naturlige økosystemer kan bidra med så mye som en tredjedel av det som trengs for å hindre farlige klimaendringer.

Avskoging er ikke bare et klimaproblem. Regnskogen har enorm betydning for biologisk mangfold og for lokale og globale nedbørsmønstre som er livsviktig for matproduksjon, drikkevann og industri. Avskoging fører også til stadig hyppigere kontakt mellom mennesker og ville dyr, noe som kan øke forekomsten av dyrebårne smittsomme sykdommer som Covid 19. Alt dette bidrar til betydelig finansiell risiko for bedrifter som knyttes til avskoging. Risiko for omdømmeskade, redusert markedstilgang og rettslige sanksjoner kan ha store økonomiske konsekvenser for bedrifter og deres aksjonærer.

KLP, Storebrand og Regnskogfondet har samarbeidet om å lage en innføring i hvordan investorer kan håndtere finansiell risiko knyttet til avskoging. Rapporten gir en oversikt over eksisterende investorinitiativer på feltet, og vurderer hva slags datakilder, verktøy og metoder som er tilgjengelige og brukbare for blant annet risikoanalyse og eierskapsdialog. På møtet vil Vemund Olsen fra Regnskogfondet presentere rapporten, med kommentarer fra KLP og Storebrand.

Invitasjon er sendt ut til medlemmene. Ta gjerne kontakt hvis dere som er medlem ønsker å ha flere av deres ansatte på Norsifs mailingliste.

Påmelding senest mandag 31. august kl 15.

Lenke til teams vil bli sendt ut til dagen før møtet.

Vel møtt!

bottom of page