top of page

Frokostmøte om SFDR for medlemmer

Norsif og VFF inviterer til frokostmøte om EUs offentliggjøringsforordning (møtet blir også streamet)


I forbindelse med at nivå 2-regelverket i offentliggjøringsforordningen (SFDR) trer i kraft i EU 1. januar 2023 har Norsif og Verdipapirfondenes forening (VFF) som kjent samarbeidet om en ny versjon av veiledningen til SFDR.


I den anledning arrangerer vi i fellesskap et frokostmøte der vi vil gå igjennom veiledningen, og gi noen eksempler på forvaltningsselskapenes arbeid med SFDR.


Frokostmøtet arrangeres fredag 6. januar, og det er mulighet for enten fysisk oppmøte eller å følge møtet digitalt på nett. Invitasjon er sendt ut til medlemmene. Si fra på norsif@norsif.org hvis du ikke har mottatt invitasjon.


Dato: Fredag 6. januar

Tid: Kl. 08.30-10.00/10.30. Enkel frokostservering fra 08.30, faglig del fra 09.00.


Sted: Finansnæringens hus, Hansteens gate 2 eller digitalt via nett.


Ved påmelding angir du om deltakelse skjer ved fysisk oppmøte eller via Teams. Link til nett-streamingen distribueres i forkant til de som er påmeldt digitalt.


Påmeldingsfrist: Senest torsdag 22. desember.


Program:

  • Gjennomgang av veiledningen, ved Christian Henriksen, VFF

  • Selskapenes arbeid med implementering av SFDR

  • Presentasjon av Odin Forvaltning, ved Marte Storaker

  • Presentasjon av DNB Asset Management, ved Marie Løtveit


Vel møtt!


VFFs nettside finner dere nå opptak av seminaret og presentasjonene.

bottom of page