top of page

Norsifs of VFFs webinar om EUs offentliggjøringsforordning


Onsdag 24. februar kl. 09.00-10.00


Her er lenke til opptaket

Norsif og Verdipapirfondenes forening (VFF) har i samarbeid laget en veiledning som kan benyttes som bistand ved implementering av EUs Disclosure Regulation (offentliggjøringsforordningen, nivå 1) som trer i kraft 10. mars i EU.


Webinaret gir en oversikt over det nye regelverket som er på vei og en praktisk gjennomgang av veiledningen. I tillegg vil vi få høre eksempler på hvordan selskaper jobber med implementeringen i dag.

Program:

  • Introduksjon til offentliggjøringsforordningen, Line Asker, Finans Norge

  • Gjennomgang av veileder for implementering av EUs offentliggjøringsforordning, Ida Aamodt-Hansen, VFF

  • Slik jobber selskapene med implementering

  • Eksempler fra Alfred Berg, ved Dag A.D. Messelt

  • Eksempler fra Storebrand, ved Frode Aasen

  • Spørsmål fra deltakerne


Ordstyrer: Matthew Smith, Norsif

Veilederen ligger under fanen "verktøy" her på vår nettside.

Innledernes presentasjoner er lagt ut her:


LineAsker om EU-reguleringen
.pdf
Download PDF • 700KB


Ida AH Om Veilederen
.pdf
Download PDF • 505KB


Dag Messelt Hvordan Alfred Berg arbeider
.
Download • 471KB

Frode Aasen SFDR og verdipapirfond (002)
.
Download • 1.06MBbottom of page