top of page

Norsif og Bjerknessenteret for Klimaforskning arrangerer webinar om klima og investeringer
Det arrangeres to webinarer: Den 15. februar vil Bjerknessenteret for Klimaforskning ha en digital sending som handler om klimavitenskap, og den 16. februar blir det en digital sending fra Norsif som presenterer kommende EU-regulering for finansnæringen og eksempler på praktisk anvendelse knyttet til klima i investeringer.


Rapporten finner dere under fanen "verktøy".


Det er ikke noen påmelding og lenker til livesendingene finner dere her:


15. februar kl 13-15


16. februar kl 11-13


Vi jobber med å ferdigstille lenken til webinaret 16. februar og oppdaterer siden her i løpet av kort tid.

Program 15. februar kl 13-15 Klimavitenskap Introduksjon til sesjonen Janicke Scheele - Norsif Introduksjon til klimavitenskapen Tore Furuvik - Bjerknessenteret Climate Futures - prediksjoner på kort sikt Erik Kolstad - NORCE Climate Hvordan kobles klimavitenskap opp mot samfunnsøkonomi? Linda Nøstbakken, SSB Spørsmål fra publikum
Program 16. februar kl 11-13 Regulering og praktisk anvendelse Introduksjon til sesjonen Janicke Scheele - Norsif Arbeid i EUs platform on Sustainable Finance - Om arbeidet og hva plattformen Andreas Hoepner - Medlem handler om av EUs ekspertgruppe TEG Oppdatering om EU-taksonomien og SFDR Line Asker - Finans Norge Inevitable Policy Response - scenario for grønn omstilling Julian Poulter - Energy Transition Advisors Paris-alignment - metoder og fast- settelse av klimamål Fredrik Fogde - Transcendent Group Presentasjon av DNB miljøinvest sin rapport om unngåtte utslipp Laura McTavish, DNB Asset Management Spørsmål fra publikum


Bakgrunn for webinarene Klima får stadig økt oppmerksomhet i finansnæringen. Konsekvensene av klimaendringer begynner å bli bedre forstått, og de er synlige i form av ekstremvær som eksempelvis skogbranner, flom og tørke. Med ambisiøse mål og regulatoriske endringer i EU og i Norge kommer økte krav om å integrere og rapportere på klima i investeringssammenheng. Med økt etterspørsel ser vi at tilbudet av klimadata og -verktøy vokser og blir av alt bedre kvalitet. Vi kan trygt si at interessen for klima hos investorer aldri har vært større enn nå, og at den interessen bare kommer til å vokse i omfang.Norsif og Bjerknessenteret for Klimaforskning har samarbeidet om å utarbeide en rapport som gir en generell introduksjon til temaet klima. I forbindelse med dette arbeidet inviterer Norsif og Bjerknessenteret til to webinarer som belyser tematikken i rapporten.


Webinarene vil gi en bred og generell introduksjon til klima som et tema som er relevant for investeringer. De er særlig rettet mot de som synes klima er et nytt og spennende tema for deres virksomhet. Lenke til rapporten vil deles under webinaret. Velkommen!


bottom of page