top of page

Norsif og NFF inviterer til webinar del 2 - om EUs arbeid med bærekraftig finans

Torsdag 10. desember 2020 kl 08.30-10.00

Norsif og NFF inviterer til webinar om EU Disclosure Regulation (offentliggjøringsforordningen) – og markedsmessige konsekvenser sett fra et kapitalmarkedsperspektiv. Webinaret vil fokusere på hvordan større krav knyttet til investorers opplysninger om bærekraft vil påvirke markedet.


Webinaret har innledere fra BAHR, Norsk Hydro, CARN Capital og EY og påmelding blir straks sendt ut.


Program og påmeldingsmulighet finner dere her.

Link til webinaret distribueres i forkant til de som er påmeldt.


Velkommen!


bottom of page