top of page

Oppdatert veiledning for rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs har sammen med Norsif utarbeidet en veiledning om rapportering av samfunnsansvar for selskaper notert på Oslo børs. Veiledningen er oppdatert i juli 2018.


Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.


Den første versjonen av veiledningen, som ble lansert i september 2016, var basert på GRI G4-retningslinjene for samfunnsansvarsrapportering. Den oppdaterte veiledningen viser til GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) som har erstattet GRI G4-retningslinjene. GRI Standards er det mest benyttede internasjonale rapporteringsrammeverket for bærekraftsrapportering, og benyttes allerede av flere selskaper på Oslo Børs.


Innføringen av GRI Standards var forskuttert i den første utgaven av veiledningen, og innebærer følgelig i seg selv ingen endringer i rapporteringsprosessen som veiledningen beskriver. For øvrig er det gjort mindre endringer for å tydeliggjøre innholdet i veiledningen, med blant annet noen flere eksempler og utdypende forklaringer. Listen med referanser til andre relevante retningslinjer er også oppdatert.


Du kan lese mer om veiledningen på www.oslobors.no, eller du kan laste ned hele veiledningen her.

bottom of page