top of page

Personvernpolicy for Norsif

Per juli 2018


Behandlingsansvarlig Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og tilhørende lovgivning. Norsif samler ikke inn mer personlig informasjon enn det som er nødvendig og relevant for vår virksomhet.


Vi beskytter dine personopplysninger og gir aldri videre dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Formålet med denne personvernerklæringen er at du skal være trygg på at din personlige integritet respekteres og at dine personopplysninger håndteres korrekt.


Hvilke personopplysninger behandles Foreningen samler inn og behandler personopplysninger for ansatte i våre medlemsorganisasjoner, ansatte i tilknyttede virksomheter, ansatte i myndighetsorganer, journalister, ansatte i andre foreninger og folk som registrerer seg for nyhetsbrevene våre eller deltar på våre arrangementer. Vi håndterer også personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører. Vi har mottatt informasjonen direkte fra deg, din arbeidsgiver eller i noen tilfeller fra offentlig tilgjengelige kilder.


Påmelding til nyhetsbrev I forbindelse med påmelding til våre nyhetsbrev, samler vi inn fornavn, etternavn, e-postadresse og selskapsnavn. Disse personopplysningene lagres i vår e-postliste og håndteres av oss så lenge du abonnerer på våre nyhetsbrev. Vi benytter e-posttjenesten Mailchimp, som gjør det mulig for oss å se om du har åpnet e-posten og hvilke linker du eventuelt har trykket på. Vi får også informasjon dersom det oppstår problemer med å levere til din e-postadresse. Du kan når som helst selv redigere dine opplysninger eller melde deg av nyhetsbrevet ved å trykke på linkene nederst i e-postene vi sender ut.


Registrering av medlemskap Ved registrering av medlemskap i Norsif samler vi inn opplysninger om navn på selskap, organisasjonsnummer, post- og fakturaadresse og kontaktinformasjon til en primærkontakt i selskapet. I tillegg ber vi deg liste opp navn og e-postadresse til andre ansatte i selskapet som ønsker å få tilsendt informasjon fra foreningen. Disse opplysningene blir lagret i vårt medlemsregister så lenge selskapet er medlem i Norsif.


Påmelding til møter og seminarer I forbindelse med Norsifs arrangementer samler vi inn fornavn, etternavn, e-post og selskapsnavn. I enkelte tilfeller ber vi også om fakturainformasjon og om eventuelle matpreferanser eller allergier. Til å håndtere disse opplysningene benytter vi programmet Surveymonkey.


Disse opplysningene trenger vi for å administrere arrangementet i forkant, under og i etterkant av arrangementet.


Cookies Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider. Les mer om dette her.


Oppbevaringstid Foreningen lagrer ikke personopplysninger utover det som anses nødvendig for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene.


Dine rettigheter I henhold til Personvernforordningen (GDPR) har du rettigheter som omhandler behandling av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene som er oppgitt nederst i dette dokumentet.


Rett til å få tilgang til personlige data Du har rett til, på forespørsel, å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som blir behandlet av foreningen. Du kan be om tilgang til personopplysningene, samt informasjon om f.eks.:


  • Formålet med behandlingen av personopplysningene

  • Informasjon om hvilke mottakerne personopplysningene er delt med, og

  • Informasjon om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden.

Hvis vi behandler personlig informasjon om deg, har du rett til å motta gratis informasjon om behandlingen. Hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi kreve en rimelig avgift for slik anmodning i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen.


Rett til korreksjon av personopplysninger Foreningen er ansvarlig for å gi nøyaktig og oppdatert personlig informasjon. Skulle dine personopplysninger være feil, har du rett til å få disse rettet eller supplert.


Rett til å slette personlige data Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger, for eksempel om:

  • Personopplysningene ikke lenger brukes til de formålene de ble samlet inn

  • Behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du senere har tilbakekalt dette samtykket (forutsatt at det ikke finnes noe annet behandlingsgrunnlag for lagring av dine personopplysninger),

  • Du ​​motsetter deg behandling basert på en legitim interesse, og beskyttelse av ditt personvern veier tyngre enn foreningens behov for å behandle opplysningene, eller

  • Personlige data er behandlet ulovlig.

Rett til sletting gjelder ikke dersom grunnlaget for behandlingen er å overholde en rettslig forpliktelse.


Rett til å protestere Hvis foreningen har behandlet dine personlige data basert på en vurdering om at vi har legitime interesser, og du ikke er enig i denne vurderingen, kan du motsette deg denne behandlingen. Foreningen vil ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan godtgjøre at de legitime grunner for slik behandling oppveier dine interesser for å beskytte deg mot at personopplysningene blir oppbevart av oss.


Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet Hvis du mener at dine rettigheter ikke blir respektert av oss, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet.


Kontakt Hvis du har spørsmål angående håndtering av personopplysninger eller ønsker å bruke dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på:

Norsif c/o Goyer Bergerveien 5 1459 Nesoddtangen Epost: norsif@norsif.org


Oppdatering av personvernregler På vår nettside www.norsif.org finnes den til enhver tid gjeldende personvernerklæring. Vi har rett til å endre og oppdatere disse retningslinjene til enhver tid. Skulle det være store endringer i retningslinjene, vil vi varsle deg via e-post eller på nettet. Hvis du ikke vil godta gjeldende retningslinjer for personvern, kan du sende en e-post til norsif@norsif.org

bottom of page