top of page

Norsifs rapport om undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhetNorsif har fått gjennomført en oppdatert kartlegging av undervisningstilbudet ved norske universiteter og høyskoler innen ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet. I tillegg har vi undersøkt etterspørselen etter slik kompetanse blant arbeidsgivere i finansnæringen.

Undersøkelsen viser at det tilbys noe mer relevant undervisning nå enn ved forrige undersøkelse i 2014, men ingen læresteder oppgir å ha en egen studieretning eller egne fag dedikert til temaet. Undersøkelsen viser også at det er et stort gap mellom tilbud og etterspørsel på dette området. 90% av Norsifs medlemmer rapporterer om behov for kunnskap om temaet i sitt selskap og behovet har vært økende de siste fem årene.


Last ned rapporten her: Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet (gjennomført av EY for Norsif i april 2017)


Omtale av rapporten i Aftenposten: – Norske økonomistudenter kan for lite om bærekraft


Les kronikk av styreleder Bjørn Stolpestad og Nermina Ljevakovic (Gjensidigestiftelsen): Siviløkonomer kan bli kompetansetapere.

bottom of page