top of page

SLUG og Norsif inviterer til frokosmøte

Kjære medlem i Norsif,

SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk og Norsif ønsker velkommen til rapportlansering og panelsamtale fredag 18. februar kl. 09.15-10.30. Her er lenke til livesendingen.


Arrangementet streames live fra Sentralen i Oslo.


Private investeringer i statlige gjeldsinstrumenter er en stadig økende kilde til utviklingsfinansiering. Det finnes enkelte rammeverk for å sikre nødvendig aktsomhet i slike investeringer, men ingen bredt omforent bransjestandard.


Under tittelen Developing Best Practice Guidelines for Responsible Private Investments in Sovereign Debt Instruments kaster rapporten lys over hvilke retningslinjer som finnes i dag for statlig långivning og låneopptak, og hvordan disse kan ha overføringsverdi for private investeringer i statlige gjeldsinstrumenter. Rapporten syntetiserer eksisterende rammeverk og trekker på bakgrunn av dette ut anbefalinger for hva en beste praksis for å sikre nødvendig aktsomhet i slike investerer kan bestå i.


Rapporten er forfattet av Dilmi Wijesekara på oppdrag fra SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk med innspill fra FNs uavhengige ekspert på gjeld og menneskerettigheter Attiya Waris, UNCTAD, KLP, Storebrand og Finans Norge, for å nevne noen.


Med rapportlanseringen og den påfølgende paneldebatten ønsker vi å starte en samtale om hvordan man forebygger statlige gjeldskriser ved å styrke rammeverkene som veileder private investeringer i statlige gjeldsinstrumenter. Med oss i panelsamtalen er:


Heidi Finskas - Direktør for samfunnsansvar i KLP,


Kari Elisabeth Kaski - Stortingsrepresentant i Finanskomitéen for SV og


Arvinn Gadgil - Direktør for UNDP Oslo Governance Centre.


Møteleder er Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver i SLUG.


Trykk her for påmelding til det digitale arrangementet.


Rapporten finner du her.


Ta gjerne kontakt om dere har noen spørsmål eller innspill i forkant av lanseringen!


Følg med på Facebook-arrangement for oppdatert informasjon.


Velkommen!


SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk og Norsif

bottom of page