Undersøkelse om investorers rapportering om FNs bærekraftsmål

Finsif, Dansif og Swesif har gjort en undersøkelse om hvordan investorer rapporterer om FNs bærekraftsmål. Du finner rapporten som viser resultatene her.


Siste innlegg

Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer

Kontakt oss

E-post: norsif@norsif.org

Styreleder Janicke.scheele@dnb.no

Norsif

c/o Ahead for Business and Human Rights

Rådhusgata 30
0151 Oslo

Org. nummer: 

999 341 993