top of page

Undersøkelse om investorers rapportering om FNs bærekraftsmål

Finsif, Dansif og Swesif har gjort en undersøkelse om hvordan investorer rapporterer om FNs bærekraftsmål. Du finner rapporten som viser resultatene her.


bottom of page