top of page

Pris for medlemskap
Medlemmene betaler årlig kontingent til foreningen. Medlemskontingenten er gradert etter total forvaltningskapital (for kapitaleiere- og forvaltere) eller antall ansatte (tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner).

Kapitaleiere og -forvaltere
Over 100 mrd: 36 000 kr
10-100 mrd: 18 000 kr
Under 10 mrd: 7 500 kr

Tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner
Over 50 ansatte: 30 000 kr
10-50 ansatte: 15 000 kr
Under 10 ansatte: 6 250 kr

Innmelding skjer ved innlevering av medlemssøknad til Norsifs styre. Medlemskapet løper inntil det sies opp skriftlig.

Bli medlem i Norsif
Som ordinært medlem kan opptas kapitaleiere og forvaltere som har aktivitet i Norge.

Som assosiert medlem kan opptas bransjeorganisasjoner og tjenesteleverandører innen investeringsvirksomhet med vesentlig interesse for ansvarlige og bærekraftige investeringer, og som har aktivitet i Norge. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet.

Medlemsfordeler i Norsif

Få tilgang til unike rapporter

Viktig faglig informasjon

Over 20 relevante møter i året

Stort og unikt bredt fagmiljø

Mer om Norsif
Networking-event
Kontroll tekst på et dokument
logo_norsif_white_text.png
bottom of page