top of page
Norsk forum for ansvarlige
og bærekraftige investeringer
Norsif er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning. Norsif skal fremme kunnskap om og bidra til utviklingen av fagområdet ansvarlige investeringer – i finansbransjen og blant andre interessenter.​
Anker 1
Medlemmer

Alfred Berg
Argentum

Arctic Asset Management 

Belief Group

Bergen Capital Management

Borea Asset Management

C WorldWide Asset Management
Centragruppen

Cenzia

Danske Invest Asset Management
DNB
DNV GL Pensjonskasse

Equinor Asset Management

EY
Fellesordningen for AFP

Ferd 
Finansco Forvaltning
Finansdepartementet

Flyktninghjelpen
Folketrygdfondet
F
ondsfinans

Footprint

Formue

Forte Fondsforvaltning 

Gabler Investments

Gjensidigestiftelsen

Gjensidige Forsikring

Grieg Investor

Handelsbanken

HitecVision
Holberg Fondsforvaltning

Industrifinans

Institutional Shareholder Services (ISS)
Kavlifondet

KLP

Knif Trygghet Forsikring

Landkreditt Forvaltning

Mercer
MP Pensjon
MSCI

Morningstar

NBIM

NEF Kapitalforvaltning AS

Nordic Green Capital
Nordea
Nordnet Bank

NorgesInvestor Formuesforvaltning

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Obligo Investment Management
Odin
Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Børs

OVF
Pareto Alternative Investments

Pareto Asset Management
Pensjonskasseforeningen

PKH

Position Green Advisory 

Positron Capital 

responsAbility

Sarsia Seed Management 

Schroder Investment Management

SEB Oslo

Sissener AS
SKAGEN
SpareBank1 Forsikring

Sparebanken Møre
Sparebankstiftelsen DNB

SR-forvaltning 
Statnett SFs Pensjonskasse
Storebrand

sustainAX

Unifor

Verdipapirfondenes forening

Kontakt
Kontakt Norsif

Sekretariatet e-post: norsif@norsif.org

Styreleder: Lars Erik Mangset - e-post: lars.erik.mangset@grieg.no

Sekretariat: Mette Lindbæk - e-post: norsif@norsif.org

Postadresse: 

Norsif

C/o Forening for finansfag Norge (FFN)

Hansteens gate 2, 0253 Oslo

Mobil: 47010660

Org. nummer: 

999 341 993

bottom of page